เกี่ยวกับเรา


Thailand Busness Database Center

เว็บไซต์ Thailand Busness Database Center หรือ TDBC ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการรวบรวมลงทะเบียนข้อมูลของธุรกิจประเภทต่าง ๆ

รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของแต่ละสถานประกอบการณ์ โดยมีการจัดแบ่งหมวดหมู่ของแต่ละสถานประกอบการณื เพื่อให้ง่ายต่องการค้นหา

โดยเว็บไซต์ Thailand Busness Database Center ต้องการที่จะเป็นสื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการของแต่ละสถานประกอบการณ์ สู่กลุ่มเป้าหมายลูกค้า

และจะคอยช่วยผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงผู้ขาย อำนวยความสะดวกในการค้นหาบริการที่ผู้ใช้บริการต้องการค้นหา